Criterii de internare / externare

   Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi se acordă la cerere:

  1. pe baza biletului de trimitere eliberat de:

medicul de familie,

medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare

medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,

SC THEO S MEDICAL CLINIC SRL nu percepe coplată pentru serviciile efectuate în contract cu CAS Neamț.

 

  1. contra cost, la cererea pacientului tarif unic pentru toate specialitățile autorizate= 350 lei

           Criteriile de internare:

  1. Serviciile medicale cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale,îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere.
  2.  Asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de spitalizare de zi cu o durată de maximum 12 ore.
  3. Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următorului criteriu de internare:
         diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

       Afecțiunile care pot fi diagnosticate și tratate în regim de spitalizare de zi:

  • afecțiuni in specialitatea: diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, cardiologie, medicină intern


    NU SE PERCEPE COPLATĂ PENTRU SERVICIILE MEDICALE ACORDATE ÎN BAZA BILETULUI DE TRIMITERE!!!

Print