AMBULATORIU DE SPECIALITATE asigură  următoarele tipuri de servicii medicale:

 1.1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medicală

 1.2. Servicii medicale curative - consultaţii medicale de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute, precum şi acutizări ale bolilor cronice –cuprinde:

  1. a) anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorări şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;
  2. b) unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;
  3. c) stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legătură cu măsurile terapeutice şi profilactice;
  4. d) bilet de internare, după caz;
  5. e) bilet de trimitere către alte specialităţi;
  6. f) bilet de trimitere pentru investigaţii paraclinice, după caz;
  7. g) eliberare de concediu medical, după caz.

1.4 Servicii diagnostice şi terapeutice

1.5. Servicii de sănătate conexe actului medical

Serviciile de sănătate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi în specialitatea psihologie clinică și se acordă in cadrul specialității de  Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice -consiliere psihologică clinică pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat

Cardiology

How all this mistaken al idea of denouncing pleasure praisings pain was complete.

Read More

Urology

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Pulmonology

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Gastrology

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Gynecology

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Pediatrician

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Neurology

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More

Laboratory

Who chooses to enjoy a pleasure that has annoying consquences, or one who avoids a pain.

Read More